Ondernemen is weten wat er om je heen gebeurt

Ondernemingen in Noord-Holland doen het goed en voegen waarde toe aan bewoners, klanten, milieu en toekomstige generaties. Ook internationaal is de Noord-Hollandse Onderneming een heel belangrijke speler.

Ondernemers zoeken de dialoog

Ondernemen vanaf een (spreekwoordelijk) eiland is de dood in de pot. De kern van succesvol ondernemerschap schuilt in omgevingsgevoeligheid: weten wat er om je heen gebeurt, dichtbij en verder weg. En daarop blijven inspelen. Dat doe je door in dialoog te gaan en te blijven communiceren met die omgeving.

Hot Topics

HiPotential brengt ondernemers in verbinding over hot topics: met elkaar, met lokale overheden, nutsbedrijven, brancheverenigingen, het onderwijs: het is onze missie om die dialoog te stimuleren en te faciliteren.

Dit doen wij door actuele onderwerpen en vraagstukken die voor ondernemingen, en hun stakeholders, belangrijk zijn, centraal te zetten in al onze projecten: debatten, events, seminars, films en in onze blogs.